Tehnička Guma za podove


Podovi od gume

Tehnička guma u roli i pločama

Tehnička guma ili industrijska guma u roli i ploči je materijal s izuzetno širokom upotrebom u industriji, odnosno materijal gotovo neograničene primjene. Ovisno o sastavu industrijska guma se odlikuje otpornošću na vodu, vremenske utjecaje, temperaturu i ozon. Također se radi o materijalu otpornom na različite kemijske spojeve poput slabih kiselina, lužina, otapala, mineralnih i drugih ulja, kao i na naftu i naftne derivate.

EPDM guma

Karakteristike ovog tipa gume su dobra otpornost na ozon, starenje, kemijske otopine, kiseline, lužine i utjecaje para. Ona je otporna i na ultraljubičasto zračenje i ekstremne temperature. Ekstremne temperaturne promjene izazvat će pucanje većine vrsta gume, ali to nije slučaj i kod EPDM gume. Zbog svega toga EPDM guma se koristi kao guma za brtvljenje, proizvodnju brtvi, gumiranje, izoliranje krovnih ploha i drugu vanjsku primjenu.

NBR guma

Crna NBR guma se koristi za transfer ulja dok se bijela guma primjenjuje kao prehrambena guma u industriji hrane. Osim na mineralna ulja NBR guma je otporna na tekuća goriva do 30% aromatskih supstanci i inertne plinove.

Neopren guma

Osnovne karakteristike koje posjeduje neopren guma ili CR guma su dobre mehaničke osobine, vatrootpornost, otpornost na vodu, vremenske utjecaje i ozon. Ova sintetička neopren guma pogodna je i za vanjsku primjenu.

Paraguma guma

NR guma ili paraguma je prirodna guma otporna na abraziju i kiseline. U usporedbi sa sintetičkim gumama prirodna guma je otpornija na habanje i druga mehanička oštećenja.

SBR guma

Troškovno isplativi polimer široke primjene. SBR guma otporna je na vodu, soli i slabe kiseline.

Silikonska guma

Kako je izrazito otporna na kemijske utjecaje, starenje i ekstremne temperature, silikonska guma se primjenjuje u kemijskoj, prehrambenoj i farmaceutskoj industriji.

Viton guma

Visoka cijena ovog polimera opravdana je izrazito visokom otpornošću. Viton je dizajniran s otpornošću na temperature, kemikalije i agresivne kiseline.

Gumene trake

Iz gumenih ploča tvrde gume moguće je rezati gumene trake. U ponudi imamo i pjenaste gumene trake rezane iz Porocell pjene ili drugih pjenastih materijala. Pjenaste gumene trake mogu biti i u samoljepljivoj verziji.